CORPORATE RESPONSIBILITY

Reporting, policies and publications

A set of specific corporate governance guidelines for the ISS Group has been adopted by the Executive Group Management Board and subsequently implemented by all regional and local entities.

At ISS, we are proud of our efforts in the Corporate Responsibility sphere and report on an annual basis in line with the new GRI Standards by the Global Reporting Initiative (GRI), the world’s most widely used sustainability reporting framework. 

We have chosen to be in accordance with the ‘Core’ option. An overview of the GRI Standards disclosures included in this report can be found in the tables in the Report. We have also used the ISO Standard ISO 26000 Guidance on Social Responsibility and the Danish Standard DS 49001 ‘Social responsibility management system – Requirements’ as a basis of our analysis and reporting. 

In addition, we also work with the principles of SA8000 pertaining to labour and human rights. The SA8000 Standard is a tool for implementing international labour standards to protect employees. 

The Report is also the statutory report on corporate social responsibility cf.§99 a and §99 b of the Danish Financial Statements Act. 

The reporting furthermore serves to fulfil our obligation to Communicate on Progress (CoP) as required by the UNGC.  

Lees al onze verslagen

Transparantie is essentieel voor onze hoge standaarden. Elk jaar brengen we verslag uit over de vooruitgang die we als maatschappelijk verantwoorde onderneming hebben geboekt. U vindt onze meest recente rapporten naast onze andere publicaties.

Lees onze publicaties

UK Modern Slavery Act

Ons beleid moet er voor zorgen dat slavernij en mensenhandel in geen enkel bedrijfsonderdeel en nergens in onze leveranciersketen plaatsvinden. Dit is in overeenstemming met onze Code of Conduct, Corporate Responsibility Policy, Supplier Code of Conduct and Global People Standards. Onze Global People Standards hebben onder andere betrekking op controles vóór indiensttreding, nultolerantie voor dwangarbeid, kinderarbeid en verplichte arbeid, en het recht op privacy. 

We voeren interne audits uit om te controleren of we deze risico's in onze bedrijfsvoering goed beheersen. We erkennen dat bepaalde categorieën in onze leveranciersketen een hoger risico op kinder- of slavenarbeid met zich meebrengen en daarom hebben we in 2017 een nieuwe Supply Chain Policy en ISS ProcurePASS geïmplementeerd. 

PEOPLE MAKE PLACES

Meer dan 60.000 klanten in meer dan 30 landen