MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Duurzaamheidsverslag, beleidsdocumenten en publicaties

De Executive Group Management Board heeft een set beleidsdocumenten voor de ISS-groep goedgekeurd en uitgerold in alle ISS-landen en -regio's.

Bij ISS zijn we trots op onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en rapporteren we jaarlijks in overeenstemming met de nieuwe GRI-standaarden van het Global Reporting Initiative, 's werelds meest gebruikte raamwerk voor duurzaamheidsverslaggeving. 

We hebben ervoor gekozen om te werken volgens de 'Core'-optie. Een overzicht van de in dit verslag opgenomen GRI-standaarden is te vinden in de tabellen in het Rapport. We hebben ook de ISO-norm ISO 26000 Guidance on Social Responsibility en de Deense norm DS 49001 'Social responsibility management system - Requirements' gebruikt als basis voor onze analyse en rapportage. 

Daarnaast werken we ook met de principes van SA8000 met betrekking tot arbeid en mensenrechten. De SA8000-norm is een instrument voor de implementatie van internationale arbeidsnormen ter bescherming van werknemers. 

Het Rapport is ook het statutaire Rapport over maatschappelijk verantwoord ondernemen zie §99 a en §99 b van de Deense wet op de jaarrekeningen. 

De rapportering dient bovendien om te voldoen aan onze verplichting om te communiceren over de vooruitgang (CoP), zoals vereist door de UNGC.  

Lees al onze verslagen

Transparantie is essentieel voor onze hoge standaarden. Elk jaar brengen we verslag uit over de vooruitgang die we als maatschappelijk verantwoorde onderneming hebben geboekt. U vindt onze meest recente rapporten naast onze andere publicaties.

Lees onze publicaties

UK Modern Slavery Act

Ons beleid moet er voor zorgen dat slavernij en mensenhandel in geen enkel bedrijfsonderdeel en nergens in onze leveranciersketen plaatsvinden. Dit is in overeenstemming met onze Code of Conduct, Corporate Responsibility Policy, Supplier Code of Conduct en Global People Standards. Onze Global People Standards hebben onder andere betrekking op controles vóór indiensttreding, nultolerantie voor dwangarbeid, kinderarbeid en verplichte arbeid, en het recht op privacy. 

We voeren interne audits uit om te controleren of we deze risico's in onze bedrijfsvoering goed beheersen. We erkennen dat bepaalde categorieën in onze leveranciersketen een hoger risico op kinder- of slavenarbeid met zich meebrengen en daarom hebben we in 2017 een nieuwe Supply Chain Policy en ISS ProcurePASS geïmplementeerd. 

PEOPLE MAKE PLACES

Meer dan 40.500 klanten in meer dan 30 landen