Ondersteunen van de UN Sustainable Development Goals

We zijn zeer toegewijd aan de transformatie naar een meer veerkrachtige en rechtvaardige internationale gemeenschap. Ons doel is om het goede voorbeeld te geven in onze branche. Daarbij streven we altijd naar een positieve beïnvloeding van de markt, waar we ook actief zijn. Met onze focus op hoe we een ethische benadering van mensen, planeet en winst kunnen hanteren, investeren we in het bijzonder in het ondersteunen van de volgende VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's):

SDG 5

Gendergelijkheid en alle vrouwen en meisjes ruimte en mogelijkheden bieden

Bij ISS omarmen en stimuleren we diversiteit. Bijna de helft van ons personeelsbestand bestaat uit vrouwen en we streven er voortdurend naar om de vertegenwoordiging van vrouwen in management, leiderschapsontwikkeling en inclusieprogramma's te vergroten met onze diversiteits- en inclusiestrategie op topniveau.

SDG 6

Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

Het waterverbruik is één van onze belangrijkste milieueffecten. Met onze wereldwijde ISS Green Offices Programme en Cleaning Excellence-aanpak streven we naar een vermindering van schoonmaakmiddelen met 75% en een wereldwijde verlaging van waterverbruik en waterafvoer tot 70%.

SDG 8

Bevordering van duurzame en inclusieve economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Als een toegewijd mensgericht bedrijf investeren we aanzienlijk in de ontwikkeling van medewerkers op alle niveaus van onze organisatie. Hiermee voorkomen we verwondingen en sterfgevallen, garanderen we een eerlijke beloning en hanteren we nultolerantie t.o.v. dwangarbeid, kinderarbeid, moderne slavernij en mensenhandel.

SDG 10

Vermindering van de ongelijkheid in en tussen landen

Als een van 's werelds grootste particuliere werkgevers zijn we er trots op dat we mensen met verschillende achtergronden en opleidingen kunnen verwelkomen. Wij bieden opleiding en carrièremogelijkheden voor een toenemend aantal vluchtelingen, maar ook voor mensen met een mentale en fysieke handicap, sociale problemen of beperkte of geen opleiding.

SDG 12

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Door middel van ons Cleaning Excellence-programma en groene innovatieprojecten willen we het verbruik van chemicaliën verminderen en werken we samen met strategische leveranciers aan de ontwikkeling en het testen van nieuwe instrumenten, technologieën en processen die de impact op het milieu zullen verminderen.

SDG 13

Snel actie ondernemen om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden

ISS zet zich in om de impact op het milieu van onszelf - en van onze klanten - waar mogelijk te verminderen. Wij werken samen met onze klanten, zowel op de locaties als daarbuiten, en treden op als strategische adviseurs om hen te helpen controle te krijgen over hun ecologische voetafdruk en die te verminderen.

Verhalen over mensen, plaatsen en de aarde