Selecteer regio  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Insights

People Management

Een dienst kan maar zo uitmuntend zijn als de mensen die erachter staan.
Hoe professionele dienstverleners zich voelen, zich gedragen en handelen, speelt een cruciale rol bij Facility en Service Management en bepaalt in grote mate het succes van een uitbestedingsrelatie.

Het is niet verwonderlijk dat verschillende studies hebben aange-toond dat de betrokkenheid van medewerkers een sterke voorspeller is van resultaten als productiviteit, efficiëntie, klantgerichtheid, kwaliteit van de dienstverlening en winstgevendheid. De betrokken-heid van medewerkers heeft met andere woorden een invloed op hun dienstgerichtheid, en alleen met die dienstgerichtheid kunnen we uitstekende klantervaringen creëren. 

Een van de manieren om medewerkers meer te betrekken, is door steeds op de hoogte te zijn van hun gedeelde en afzonderlijke doelen en die steeds te bekrachtigen. Als we werken met een doel voor ogen, worden we gedreven door meer dan alleen onze dagelijkse taken en winst. We worden gedreven door grootse ambities en visies en we worden aangemoedigd om iemand te zijn of iets te betekenen voor anderen.

Wanneer een klant beslist om diensten uit te besteden, is het belang-rijk dat alle medewerkers betrokken bij de dienstverlening begrijpen en weten hoe ze de klant kunnen helpen om zijn doel tot leven te brengen. Dienstverleners worden daartoe in staat gesteld doordat ze een speciale opleiding volgen. 

Zowel de uitbestedende organisatie als de facilitaire dienstverlener moeten ervoor zorgen dat de medewerkers van de uitbestede dienst weten hoe ze het merk en de waarden van het bedrijf optimaal kunnen uitdragen en dat de medewerkers op de hoogte zijn van de behoeften en eisen van de klant en zijn werkwijze.
Opleiding is echter maar een deel van het verhaal. Werken met eigen personeel is even belangrijk.
Een self-delivery model houdt in dat alle personeelsleden werken voor en onder leiding staan van de dienstverlener. Ze vertegenwoor-digen daarbij onze waarden, deugden en gedragscodes. Bij ISS zijn we ervan overtuigd dat een dienstverlener pas zeker kan zijn dat hij de juiste mensen op de juiste plek inzet wanneer hij werkt met eigen personeel. Hij doet dus een beroep op medewerkers die begaan zijn met hun werk, die worden opgeleid om tegemoet te komen aan de behoeften van de klanten en die het doel van de klant kracht bijzetten.
Als waakzame, vindingrijke en zelfverzekerde speler, zal ISS de toon blijven zetten voor de ontwikkeling van nieuwe strategieën, systemen en concepten om een toegewijd personeelsbestand uit te bouwen. Personeel dat zich inzet om onze klanten te helpen en de waarde van hun Facility Management te maximaliseren.
De beste manier om diversiteitstrategieën op de werkvloer te implementeren
Om de concurrentie te kunnen aangaan in een markt die aanzienlijke demografische veranderingen doormaakt, moeten bedrijven een strategie voor diversiteitsmanagement uitwerken en invoeren om de beste talenten wereldwijd aan te trekken en te behouden. Maar wat is de beste manier om dat te doen? Lees meer
9 manieren om de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren
Betrokken medewerkers zijn productiever, klantgerichter en trouwer en bedrijven met heel wat betrokken medewerkers zijn winstgevender. Dat stellen een aantal studies die de afgelopen twintig jaar werden uitgevoerd.

Lees meer

Meer weten?

Lees ons white paper over hoe diversiteit in het leiderschap zich vertaalt in een hogere winst
Diversiteit is geen doel op zich, maar een middel om iets grootser te verwezenlijken: een hoger concurrentievermogen en betere resultaten. In dit opzicht is diversiteit zowel voor medewerkers als voor het management van belang. Het management beïnvloedt de cultuur en helpt dus om de voordelen van diversiteit te promoten.
Lees de white paper hier

White books

224x100_whitebooks
Over de laatste jaren heeft ISS een reeks van 5 white books over de toekomst perspectieven van de FM industrie gepubliceerd.

Lees de White books

Volg onze blog

224px100px_traineeblog
Krijg inzicht in de toekomst van facility managment, outsourcing en workplace management. Onze blog heeft wekelijks nieuwe posts !

Lees onze blog

Contact

224x100-Contact
ISS Facility Services NV
Leuvensesteenweg 248C
1800 Vilvoorde (Peutie)
Tel.: +32 2 263 66 11

Contacteer ons