Selecteer regio  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Insights

Service Management

Service Management is vandaag de dag voor alle organisaties een belangrijke concurrentieparameter.
Service Management helpt organisaties om een dienstverlenings-systeem uit te bouwen dat gericht is op kwaliteitsvolle, gepersonali-seerde gebruikerservaringen, dat een dienstverleningscultuur creëert waarin medewerkers worden betrokken en dat steeds streeft naar een uitmuntende dienstverlening.

Dienstverleners die een concurrentievoordeel willen behalen moeten eerst en vooral een dienstverleningssysteem ontwerpen dat boogt op een diepgaand inzicht in wat waarde creëert vanuit het perspectief van de gebruiker. Om deze doelstelling te behalen, moeten facility service managers een dienstverleningscultuur ontwikkelen waarin medewerkers worden betrokken en kwaliteitsvolle diensten worden verleend die dankzij de dienstverleningsstrategie de steeds hogere verwachtingen van eindgebruikers overstijgen. 

Dit vraagt om een evenwichtige aanpak waarbij eerst wordt bepaald en omschreven wat een uitstekende gebruikerservaring inhoudt en waarbij normen worden vastgelegd voor een hoogwaardige dienst-verleningscultuur met een gezamenlijke doelgerichtheid die medewerkers meer betrekt.

Technologie zal een belangrijke motor zijn voor betere gebruikers-ervaringen. Facility service managers zullen met behulp van de technologie het gedrag, de behoeften en tevredenheidsgraad van eindgebruikers kunnen meten. Door de technologie doeltreffend te benutten, kunnen dienstverleners een kader invoeren om diensten op maat aan te bieden opdat de juiste middelen worden ingezet in die gebieden die voor eindgebruikers het belangrijkste zijn en opdat de resultaten kunnen worden geoptimaliseerd.
Komende jaren zullen volgende trends het Service Management beïnvloeden:
  • Opkomende technologieën, zoals het Internet of Things, de Cloud, kunstmatige intelligentie en robotica, zullen een verandering teweegbrengen in de manier waarop diensten worden beheerd, eindgebruikers die diensten gebruiken en dienstverleners in contact staan met managers en eindgebruikers.
  • Een grotere diversiteit creëert nieuwe gebruikerssegmenten met elk hun eigen eisen en verwachtingen voor de dienstverlening. Die uitdagingen creëren kansen om nieuwe dienstverleningsconcepten op basis van de cultuur uit te werken en om de resultaten van de dienstverlening te verbeteren dankzij interculturele vaardigheden.
  • Een grote individualisering en democratisering moedigen gebrui-kers bovendien aan om mee te werken aan de dienstverlening. Dienstverleners moeten bepalen in hoeverre gebruikers moeten worden betrokken opdat de dienstverlening zo goed mogelijk aansluit op hun behoeften.

Als bepalende en waakzame speler zal ISS de toon blijven zetten voor de ontwikkeling van nieuwe service concepten, systemen en techno-logieën waarmee nieuwe waarden worden gecreëerd en concur-rentievoordelen worden behaald voor onze klanten en partners.

ISS zal blijven samenwerken met klanten opdat hun organisatorische doelstellingen, merken en culturen ondersteund worden door hun werkplek, gezien hun concurrentiepositie. Zo kan ISS alvast tot 2020 en nog veel langer een dienstverlening van wereldklasse blijven aanbieden.

Service Management in 2017
Uitstekende dienstverleningservaringen creëren is en blijft centraal staan in elke succesvolle werkplek en organisatie, nu en in de nabije toekomst. Maar hoe wordt de huidige toestand van Service Management gekenmerkt? En hoe zal die zich ontwikkelen?Lees meer
De drie ingrediënten van een uitmuntende dienstenkwaliteit
De kwaliteit van de dienstverlening is een van de belangrijkste concurrentiefactoren in het huidige bedrijfsklimaat. Lees hier hoe u uitmuntende diensten kunt verlenen. Een uitmuntende dienstverlening definiëren is geen eenrichtingsverkeer. Alles hangt af van hoe de klant de dienstverlening ervaart.
Lees meer

Wilt u meer weten over Service Management?

Download ons white book en kom meer te weten over Service Management
Het vijfde en laatste witboek van ISS en het Copenhagen Institute for Future Studies (CIFS) bekijkt de trends en drijfveren die een revolutie veroorzaken binnen Service Management, een cruciale concurrentie-parameter voor de meeste huidige organisaties.
 
Dit rapport geeft een model voor het uitbouwen van een diensten-systeem en personeelsbestand die gericht zijn op kwaliteitsvolle, gepersonaliseerde gebruikerservaringen, die een dienstencultuur creëren waarin eindgebruikers worden betrokken en die continu streven naar een uitmuntende dienstverlening.
Download het white book hier

White Papers

224x100-white-papers
Lees hier alles over de tendensen en ontwikkelingen in outsourcing en facility management, en over people, service en workplace management.

Lees de White papers

Volg onze blog

224px100px_traineeblog
Krijg inzicht in de toekomst van facility managment, outsourcing en workplace management. Onze blog heeft wekelijks nieuwe posts !

Lees onze blog

Contact

224x100-Contact
ISS Facility Services NV
Leuvensesteenweg 248C
1800 Vilvoorde (Peutie)
Tel.: +32 2 263 66 11

Contacteer ons