Selecteer regio  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Over ISS

Onze strategie

Kom meer te weten over de strategie, visie, missie en waarden van ISS die ervoor zullen zorgen dat we uitgroeien tot de beste dienstenorganisatie ter wereld.

The ISS Way

Uitmuntende diensten verlenen om de bedrijfsactiviteiten van onze klanten nog meer te versterken: dat is waar het bij ISS om draait.
We zijn ervan overtuigd dat een uitstekende dienstverlening niet zomaar een taak of prestatie is. We gaan na hoe we kunnen inspelen op de behoeften van onze klanten, welke effecten onze diensten hebben en hoe onze klanten daarmee hun bedrijfsdoelstellingen kunnen behalen. Onze medewerkers verlenen een duidelijk afgebakende waaier aan diensten in het kader van een geïntegreerd aanbod. Dit platform maakt dat ISS vandaag in een unieke positie verkeert, waardoor we zowel lokaal als internationaal facilitaire diensten kunnen aanbieden. Dit is de strategie van ‘The ISS Way’.

We zetten koers om de beste dienstenorganisatie ter wereld te worden en maken daarbij een aantal duidelijke strategische keuzes met behulp van onze strategie, The ISS Way. Het filmpje aan de linkerkant legt bondig uit wat onze strategie inhoudt.

We motiveren onze medewerkers en wakkeren de kracht van de ‘human touch’ in onze dienstverlening aan: zo onderscheiden we ons van anderen. We zijn enorm vastberaden om onze klanten te helpen hun doelen te bereiken, als onderdeel van hun aanbod en als verlengstuk van hun organisatie. Op die manier creëren we elke dag een toegevoegde waarde: meer gerustheid, een hogere efficiëntie en een betere ervaring voor mensen en bedrijven.

Visie

Onze visie beschrijft waar we als bedrijf naartoe willen werken. Ze stippelt duidelijk de weg uit voor de toekomst en inspireert ons om de lat hoger te leggen en onze grenzen te verleggen.

Missie

Onze missie is een krachtige boodschap die ons de focus verschaft die we nodig hebben om uit te blinken. Deze missie geeft duidelijk weer hoe ieder van ons de wensen van onze klanten moet behartigen.

De ISS Gedragscode onderstunt de ISS Bedrijfswaarden en wordt aangevuld met andere geldende beleidslijnen, regels en richtlijnen van ISS.

Lees de ISS Gedragscode

Waarden

Bij ISS worden we gedreven door een aantal gemeenschappelijke waarden
Bij ISS werken we op basis van een aantal gemeenschappelijke waarden:

- Eerlijkheid - Wij respecteren
- Ondernemerschap - Wij handelen
- Verantwoordelijkheid - Wij zijn bekommerd
- Kwaliteit - Wij leveren resultaat

Ze zijn van fundamenteel belang voor wie we zijn en wat we doen. Ze helpen ons om als één bedrijf, één merk en één cultuur te handelen. 

We doen alles volgens de waarden van ISS, aangezien die essentieel zijn voor een consequente dienstverlening en voor het waarmaken van de belofte van ons merk. Onze waarden vertegenwoordigen ons gedrag - hoe we ons gedragen als manager, als collega en als partner van onze klanten.

Leiderschapsprincipes

Geen uitstekende dienstverlening zonder groots leiderschap
Een uitstekende dienstverlening - die afhangt van talent en de opleiding van uitstekende mensen - staat centraal in onze visie, missie en value propositions. Als we de beste dienstenorganisatie ter wereld willen worden, dan moeten we als bedrijf ook uitmunten in people management.

Er is dus nood aan een sterk leiderschap dat een inspiratie vormt voor en op zoek gaat naar uitstekende prestaties. Het moet die uitstekende prestaties op gang brengen en omzetten in realiteit in elk aspect van onze bedrijfsactiviteiten. Dat leiderschap is het hart van onze cultuur.

Je kunt je klanten bestuderen. Je kunt naar je klanten luisteren. Maar pas als je zelf klant 'wordt', kun je een uitmuntende service bieden. Beleef de behoeften van je klanten intensief. Weet wat ze willen, nog voor ze het zelf weten. Zo anticipeer je perfect op hun altijd perfect evoluerende noden.

Als je uitmuntende prestaties wilt, dan is motivatie de brandstof die je nodig hebt. Wanneer je luistert, aanspoort, adviseert, glimlacht en motiveert, mag je er zeker van zijn dat iedereen bereid is die extra inspanning te leveren samen met jou. We willen allemaal deel uitmaken van een succesverhaal en het samenstellen van teams met hoge prestaties is de brandstof voor succes bij ISS.

Alles verandert - zelfs als je niet wilt dat het verandert. Het is gewoon een regel in deze wereld, dus waarom die verandering niet één stap vooruit blijven? Ga niet op zoek naar een status quo, maar naar openheid, aanpassingsvermogen en creativiteit in jezelf en je werknemers.

Heb je op school ooit een leerkracht gehad die nooit riep maar die toch respect afdwong bij iedereen? Dan is er een reële kans dat die leerkracht een natuurlijk gezag had en dit combineerde met een diepgaand respect voor de studenten. Dat is exact wat we verwachten van een leider bij ISS: oog in oog met zijn werknemers, maar met een globale visie op de weg van de toekomst.

De grote koningen uit de oudheid waren altijd de eersten om hun nek uit te steken en hun leger aan te voeren tegen de woeste vijand. Gelukkig is het dagelijkse leiderschap bij ISS een vredelievendere job, maar rolmodellen zijn nog altijd nodig. Als je frontaal verantwoordelijkheid en leiding opneemt, dan kan je je collega's motiveren om uiteindelijk samen beter te presteren in nauwe samenwerking.

Vertrouwen is het moeilijkst om weg te geven. Want het is eigenlijk macht uit handen geven. Van een ISS leider verwachten we hij zijn werknemers de macht geeft om elk op niveau te handelen.

Als je een plant wil laten groeien, ga je ze toch ook niet inperken of begrenzen. Je geeft ze veel ruimte, licht en verzorging. En hoewel het klinkt als een cliché, zijn dit exact dezelfde dingen die een leider en zijn werknemers moeten ontwikkelen: bewegingsvrijheid, ruimte om potentieel te ontplooien, oog voor talent en heel veel verzorging via coaching.

Iedereen kan een groep sterke, getalenteerde mensen verzamelen, maar ze samen laten "spelen" is een totaal andere zaak. Vraag dat maar aan elke trainer van een sportteam. Maar als ISS-leider is dat precies wat je verwacht wordt te doen. Door iedereen als individu te behandelen en zijn of haar persoonlijk potentieel te herkennen, ben je in staat het best mogelijke team samen te stellen.

Enkel door een diepgaand respect voor verschillen en het aanmoedigen van lokale initiatieven is ISS in staat om een wereldwijde onderneming op te bouwen met één hart en één ziel. Het maakt niet uit hoe verschillend we zijn langs weerkanten van de grens, we delen dezelfde waarden en principes.

Het draaiboek

Een uitstekende dienstverlening moet voor de klant een verschil maken
Met behulp van ons draaiboek, GREAT, brengen we onze strategie, onze werkwijze en onze processen in de praktijk. 

Om de voordelen van onze op maat gemaakte oplossingen te optimaliseren, werken we samen met onze klanten zodat we kunnen inspelen op hun behoeften, strategieën en ambities. Het is van cruciaal belang om te weten hoe we onze klanten kunnen helpen hun doel te bereiken. Uiteindelijk moet iedere dienstverlener van ISS dag in dag uit een verschil maken en onze klanten helpen hun doel te bereiken. 

Naast onze ambitie om op elk moment en bij elke interactie uitstekende diensten te verlenen, houdt ‘uitstekend zijn’ ook in dat we streven naar permanente verbeteringen, onze best practices delen en innoveren. Verder benutten we ook onze schaalgrootte op het vlak van volume en concepten en ontwikkelen we talenten in onze organisatie. Daardoor konden we al een sterke basis leggen voor een aanhoudende vooruitgang. Onze mensen, die het hart van ons bedrijf vormen, zijn onze belangrijkste troef om onze strategie met succes uit te voeren.

Volg onze blog

224px100px_traineeblog
Krijg inzicht in de toekomst van facility managment, outsourcing en workplace management. Onze blog heeft wekelijks nieuwe posts !

Lees onze blog

Onze diensten

224x100-IFservices
ISS biedt een waaier van diensten aan : Cleaning, Catering, Support en Reception Services, Property Services en Facility Management.

Ontdek onze diensten

Contacteer ISS hoofdzetel

224x100-Contact
ISS Faciltiy Services NV/SA
Leuvensesteenweg 248C
1800 Vilvoorde (Peutie)
Tel: +32 2 263 66 11

ISS exploitatiezetels